Poprzez korzystanie z serwisu Internetowego Klient lub użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Sklep Internetowy z tzw. Cookies stanowiących dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w tym ze Sklepu Internetowego, zawierające nazwę strony internetowej z której pochodzą, dane o czasie ich przechowywania na danym urządzeniu, informacje o statystyce, parametrach oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 1. Spółka niniejszym informuje, że:
 2. a) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika-Klienta Cookies oraz uzyskującym do nich wyłączny dostęp;
 3. b) w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w komputerze Klienta zapisywane są Cookies, co jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz efektywnego korzystania ze Sklepu
LITYKA PRYWATNOŚCI Internetowego przez Klientów;
 1. c) zawartość Cookies nie obejmuje danych osobowych i nie pozwala na identyfikację Klienta;
 2. d) Klienci, korzystając z informacji o sposobach obsługi Cookies zamieszczonych w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, mogą dokonać w każdym czasie zmiany standardowych ustawień dotyczących Cookies w szczególności w celu zablokowania automatycznej obsługi Cookies lub uzyskiwania informacji o każdorazowym zamieszczeniu Cookies w urządzeniu Klienta;
 3. e) ograniczenia w stosowaniu Cookies mogą wpłynąć negatywnie lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 1. Pliki cookie firmy Google: ASTRA S.A. używa narzędzia Google Analytics w celu analizy użytkowania swojej strony. Narzędzie Google Analytics gromadzi dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania strony, wykorzystując do tego pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje związane z naszą stroną internetową wykorzystywane są do tworzenia raportów na temat użytkowania naszej witryny (rozpoznawanie unikalnych użytkowników, zapamiętywanie liczby i pory poprzednich wizyt, zapamiętywanie informacji na temat źródła ruchu, identyfikowanie czasu początku i końca sesji.

Google będzie przechowywał i wykorzystywał te informacje przez okres od 30 dni do 2 lat, w zależności od rodzaju pliku cookie. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

 1. Odmowa przyjmowania plików cookie

Zarządzanie cookies odbywa się z poziomu przeglądarki:

 • W przeglądarce Internet Explorer możesz wyłączyć przyjmowanie plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając opcję „Blokowanie wszystkich plików cookie” poprzez odpowiednie ustawienie suwaka na pasku wyboru.
 • W przeglądarce Firefox możesz zmienić ustawienia plików cookie, klikając kolejno „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”.
 • W przeglądarce Safari możesz zmienić ustawienia plików cookie, klikając kolejno „Preferencje” i „Prywatność”.
 • W przeglądarce Chrome możesz zmienić ustawienia plików cookie, klikając kolejno „Ustawienia” i „Prywatność”.

Zablokowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych stron internetowych.